Fest Film Kosova
Drejtor i përgjithshëm
Besim Ajeti

Drejtor ekzekutiv
Naser Gjinovci

Drejtor organizativ
- Virusi

Drejtor artistik dhe koordinator i mediave
Imer Mushkolaj

Koordinator
Fazli Nrecaj

Kryetar i Bordit, Besim Ajeti
Anëtar, Enver Petrovci
Anëtar, Igballe Qena
Anëtar, Faik Ispahiu
Anëtar, Imer Mushkolaj

Anëtar Nderi, .....